Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Müdek Akreditasyonu
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir.
Araştırma ve Projeler

Genel Araştırma Konuları


  • Nükleer reaktör analizi
  • Mühendisliği ve tasarımı (nötronik ve termal-hidrolik hesaplamalar)
  • Nükleer kaza, risk ve güvenilirlik analizleri
  • Nükleer yakıt yönetimi, yakıt çevrimi ve prosesleri
  • Nükleer malzemeler; radyasyon izleme ve ölçüm projeleri
  • Nükleer teknoloji hakkında halkı bilgilendirme çalışmaları.


Tezler

Projeler