Öğretim Üyeleri ve Görevlileri

Sermet ERAY

Dr. Şule ERGÜN

Dr. Cemil KOCAR (Bölüm Başkanı)

Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN

Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU 

Dr. Ayhan YILMAZER

Dr. H. Okan ZABUNOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)